Halt vuurwerkcampagne jongeren

Klant
Bureau Halt
Halt zorgt, op het snijvlak van repressie en preventie van de jeugdcriminaliteit, voor bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Halt pakt veelvoorkomende jeugdcriminaliteit aan met preventie en repressie. Zo draagt Halt proactief bij aan een veilige en leefbare samenleving.

Probleemstelling
Hoe voorkom je dat het impulsieve puberbrein zich tegoed doet aan vuurwerkoverlast? Niet! Groepsdruk, meer vrijheid, je grenzen verleggen en meer geld verleiden jongeren elk jaar opnieuw tot het uithalen van rottigheid met vuurwerk.
Bureau Halt heeft aan Coen gevraagd om een campagne op te zetten om jongeren bewust te maken van de overlast die vuurwerk kan veroorzaken.

Budget
€10.000 –€ 20.000

Deliverables

  • Campagne via social media, op scholen en verkooppunten.
  • Game
  • Bannercampagne
  • Postermateriaal

Case
Coen heeft een panelonderzoek verricht. Uit dit onderzoek kwam het volgende advies: Bepaal het maar zelf! Laat jongeren vooral zelf bepalen hoe erg vuurwerkoverlast in verschillende situaties is. Tijdens het handelen ontbreekt het besef dat ze iemand iets aandoen als het gaat om fysieke, mentale of materiële schade. Door ze dit tijdig en op de juiste manier te laten ervaren, worden jongeren zich meer bewust van hun gedrag en denken ze er beter over na. De gouden formule voor de juiste voorlichting: de regels, de straffen en de consequenties voor hun directe leefomgeving.